ÚJ WEBOLDAL

Vitézlő archívum

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

PÁLYÁZATOK

„Több generáció, egy közösség”

A kedvezményezett neve: Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület

A projekt címe: „Több generáció, egy közösség” közösségfejlesztő programok megvalósítása Szendrő és környékén

A szerződött támogatás összege: 24 999 497

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja olyan 36 hónapos teljes programsorozat kialakítása, megszervezése és lebonyolítása, amely a közösségi aktivitást, önkéntesség elterjedését növeli és képes a családok egységét erősíteni és hosszú távú fenntartható lehetőséget biztosítani.
A tevékenységek és programok minden generáció számára nyújtanak kikapcsolódást, növelik az egyén közösséghez való tartozásának érzését.A Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület korábbi tevékenységeit és elnyert pályázatait tekintve megfelel jelen felhívás céljainak eléréséhez, amely a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítését tűzte ki célul.Valamint a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel segítik elő a társadalmi kiegyenlítődést.

Az elmúlt időszakban megvalósított pályázatok alapján a szakmai tapasztalat lehetővé teszi, hogy a projekt céljait szolgáló tevékenységeket ellássa. A program kezdési dátuma 2017. 02. 01., befejezésének dátuma: 2020. 02. 01. Fenntartási időszaka a projekt befejezést követő 3 év, tehát 2023. 02. 01.A fenntartási időszakban évente továbbra is megtartásra kerülnek a rendezvények. A tervezett elérési szám 6630 fő, becsléseink szerint évente 2210 főt fog megmozdítani a programsorozat. Ez 33 %-os túlvállalás a kötelezőhöz képest. Összesen 93 esemény megrendezését tervezzük, ami viszont 86 %-kal több, mint az előírt 50 db. Különböző sporteseményeket, beszélgetős esteket, illetve kulturális rendezvényeket szervezünk, önkéntesek bevonásával. A költségeket a pályázat segítségével fedeznénk, és mindenki, aki részt vesz a megvalósításban, önkéntesen teszi azt.

A projekt menedzsmentet és a pénzügyi elszámolást felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek látják el.A pénzügyi vezető pénzügyi végzettséggel és legalább 2 év szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az önkéntes koordinátor kiváló szervezési és társas készségekkel rendelkezik, valamint a tanulmányai során megszerzett képességek segítségével a projekt sikeres megvalósítását elősegíti. A programok során a térség és Szendrő Város kultúráját is kiemeljük, hisz szeretnénk a helyi tradíciók és a magyar kultúra fenntartásáért is tenni, népszerűsíteni azt. A hosszú távú népesség növekedés érdekében fontosnak tartjuk a magyar nép tradícióinak védelmét és a családok szemléletébe, mindennapi életébe való megjelenítését is. Minden programban figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására. Az esélytudatosság a programok szervezésében is megjelenik, valamint az informális előadásokban és projektmunkákban is. A A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.A projekt vállalt célértéke a projekt befejezés dátumáig: Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében 6600 fő + 40 , A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok 93 db. Indikátor: Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma 2 db a projekt befejezéségi.
3 modul alapján kerülnek az események, rendezvények besorolásra. Sport modul, amely 5 eseményt és 5 rendezvényt foglal magába többféle sportághoz kapcsolódóan, 1200 fő megszólításával, kiemelt program modul, amely 4 eseményből és 2 rendezvényből áll, 600 fő megszólítására kerül sor, valamint a kulturális modul, amely 5 eseményből és 10programból áll 400 fő megszólításával.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.01.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00742

Pályázatok

   

   

 

Szendrői Természetjáró Szakosztály